میلاد با سعادت هفتمین اختر تابناک آسمان ولایت مبارک باد

میلاد با سعادت هفتمین اختر تابناک آسمان ولایت مبارک باد