نوروز 1403 مبارک باد.

نوروز 1403 مبارک باد.

“اللّهم انی اسألک بحق هذه الساعة العظیمه و بحق اللی سبحانک و بحق اللی انت اللّه اللّهم اجعلنی خیراً مما یظنون و غفر لی و لوالدی و للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات انک سمیع مجیب الدعوات”

خداوندا، من به حق این ساعت عظیم و به حق تو که پاکی وجود داری و به حق تو که خدایی، تو را می‌خواهم که مرا بهتر از آنچه که فکر می‌کنند، قرار دهی و بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان و مؤمنات و مسلمانان و مسلمانات زندگی کننده و مرده، ببخشی. تو شنوایی و پاسخگوی دعاها هستی