شهادت جمعی از هموطنانمان در حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان را تسلیت می‌گوییم

شهادت جمعی از هموطنانمان در حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان را تسلیت می‌گوییم

شهادت جمعی از هم‌وطنانمان در حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، میهن عزیزمان را سوگ‌وار و داغدار نمود. 

دبیرستان دخترانه‌ی بهشت ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی کرمان و عرض تسلیت به هم‌وطنان‌مان، برای تمام شهدای این ضایعه دردناک علو درجات و برای مجروحان، شفای عاجل را از پروردگار مهربان مسألت می‌نماید.