سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی

سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی

میرزا یونس استاد سرایی که به نام میرزا کوچک خان جنگلی شناخته می‌شود، کنشگر ملی‌گرای ایرانی و یک مبارز چپگرا در دوره‌ی انقلاب مشروطه بود. او رهبر انقلابی جنبش جنگل و از سرداران معروف گیلک از اهالی رشت بود.