میلاد حضرت زینب (س) و  روز پرستار  مبارک

میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار مبارک

پرستار مظهر عشق خدایی است
ز شور عشق خالق گشته سرشار
بود فرخنده بر تو زادروزت
زنم بوسه به دستانت پرستار
روز پرستار و میلاد حضرت زینب (س) مبارک