برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی 30 آبان ماه

برگزاری انتخابات شورا دانش اموزی با حضور پر مهر و پر رنگ دانش آموزان 

شورا، شور است و شعور
شورا، نور است و فکور
شورا، اوج است در فرود
شورا، رسیدن جوی است به رود
شورای دانش آموزی، یکی شدن و یکی بودن است، برای فردایی که از آن شماست.
شورای دانش آموزی، نگاه به افق دوردستی است که گنج سعادت در آن نهان است. و برای رسیدن به آن باید، دو بال، هد هد خوش خبر با هم، آسمان اندیشه و عمل را در نوردد و این پرواز را آغاز کند.
شورای دانش آموزی، وحدت است در عین کثرت. و با هم بودن است در عمل در عین تفاوت در اندیشه.
شورا، به تصویر کشیدن کلام نور است و ترنم آیه "و امرهم شورا بینهم ".
شورا، حرکت قطار اندیشه و عمل است به ایستگاه سعادت.
شورای دانش آموزی، دست چین گلستان دانش است برای زینت سبد تصمیم و عمل.
شورای دانش آموزی، نگاه متفاوت است به مدرسه.
دوست دانش آموزم، بر تک، تک اسامی که بر تعرفه می نویسی، به دید کلام مقدس بنگر، و صندوق رای را گنجینه سرنوشت خود بشمار.
گامهایت استوار و اندیشه ات استوار

گزارش تصویری