جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان

روز پنجشبه مورخ 21 مهرماه جلسه انتخابات انجمن اولیاء و مربیان در محل دبیرستان بهشت و با حضور اولیا هر سه پایه برگزار شد.

جلسه انتخابات انجمن اولیاء و مربیان با هدف افزایش تعامل بین والدینِ دانش آموزان و مسئولین مدرسه هر ساله برگزار میگردد. در این جلسه تعدادی از اولیا دانش آموزان به عنوان کاندیدا معرفی شده و با توجه به رزومه تحصیلی و کاری و دغدغه های آنها نسبت به آموزش و تربیت دانش آموزان با رای مستقیم سایر والدین انتخاب میشوند. لازم به ذکر است که در طول سال تحصیلی با برگزاری جلسات منظم و متعدد با حضور مدیریت دبیرستان، اعضا به بررسی مشکلات، چالش ها و دغدغه های دانش آموزان و اولیا دبیرستان پرداخته و ضمن انتقال مستقیم مسائل آنها به مدیریت در صدد پیدا کردن راهکاری مناسب برخواهند آمد. همچنین مدیریت دبیرستان نیز مواردی که نیازمند توجه شایسته اولیا است را به اعضا منتقل میکند تا آنها با مطرح کردن و انتقال این موارد به سایر والدین، به افزایش تعاملی سازنده در جهت رشد و پیشرفت دانش آموزان کمک کنند.

در این جلسه سرکار خانم دکتر ناظمی مدیریت دبیرستان و مشاورین محترم هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به ارائه گزارش عملکرد دبیرستان در تابستان پرداخته و برنامه های مدرسه را در آغاز و ادامه سال تحصیلی برای اولیا تبیین ساختند. در آخر نیز با توجه به صحبت های کاندیده های انجمن، به رای گیری و انتخاب اعضا پرداخته شد.

گزارش تصویری