کارنامه نهایی (سبز) کنکور سراسری 1401

کارنامه نهایی آزمون سراسری، کارنامه ای است که در آن نشان میدهد شما در هر کدام از کد رشته های انتخابی موقع انتخاب رشته چه وضعیتی دارید.

جهت مشاهده کارنامه نهایی آزمون سراسری 1401 اینجا کلیک کنید.

براساس کارنامه نهایی شما متوجه میشوید که در کد رشته های قبل از کد رشته قبول شده در آزمون سراسری، نسبت به سایر داوطلبان چه وضعیتی داشتید و آخرین نفر قبولی چه رتبه ای داشته است تا بتوانید فاصله خود با آخرین نفر را بسنجید.

همچنین متوجه میشوید که آیا حائز نمره لازم برای قبولی در اولویت های بعدی نسبت به کد رشته قبول شده هستید یا نه. لازم به ذکر است میتوانید با استناد به کارنامه نهایی (سبز) کنکور نسبت به ثبت درخواست مبنی بر پذیرش در اولویت های بعدی انتخاب رشته خود که رتبه لازم برای قبولی در آن را آورده اید از طریق سازمان سنجش اقدام کنید.