جلسه آموزشی کار با اسلحه ویژه دانش‌آموزان دبیرستان بهشت

کلاس آموزشی کار با اسلحه با حضور دانش‌آموزان پایه‌ی دهم دبیرستان بهشت توسط خواهران بسیجی برگزار شد.

گزارش تصویری