جشن نیمه شعبان و  تقدیر از نفرات برتر امتحانات نوبت اول

جشن نیمه شعبان و تقدیر از نفرات برتر امتحانات نوبت اول 

پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم

گزارش تصویری