آغاز کلاس های پایه دهم و یازدهم

با استعانت از خداوند متعال توفیق برگزاری بیست سومین دوره پایگاه تابستانی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم از تاریخ 3 مردادماه 1401 نصیبمان گردیده است.

هدف اصلی از پایگاه تابستانی آشنایی دانش آموزان با دروس و مفاهیم اولیه سال تحصیلی جدید و همچنین قرار گرفتن در محیط یادگیری با توجه به اهمیت دروس مقطع دوم متوسطه است. علاوه بر این موارد، با برپایی اردوهای تفریحی و پژوهشی، دانش آموزان فرصتی برای آشنایی با کادر دبیرستان و همچنین هم کلاسی های خود و شکل دادن دوستی های جدید پیدا میکنند که یکی از اهداف اصلی برای نوجوانان ماست. امیدواریم با همراهی اولیاء عزیز دانش آموزان و همت والا دخترانمان 6 هفته آموزشی فوق العاده را پشت سر بگذاریم. در انتهای این 6 هفته یک آزمون تستی جامع از کلیه دروس تدریس شده در پایگاه تابستانی جهت جمعبندی مطالب برگزار خواهد شد.