برگزاری آزمون جامع مرحله سوم دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

برگزاری آزمون جامع مرحله سوم دانش آموزان پایه دهم و یازدهم 

برگزاری آزمون جامع مرحله سوم با حضور دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم ( رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی) 

گزارش تصویری