برای طی کردن مسیر موفقیت باید ذهنی قوی داشته باشید تا بتوانید مدیریت کنید، تصمیم بگیرید و با چالش ها و مشکلات مبارزه کنید. راهکارهایی هستند که می توانند ذهن شما را قوی کنند و البته مسائلی هستند که باعث ضعیف شدن آن می شوند. پس حواستان به این نکته ها باشد:

هرکسی ممکن است در کنکور دچار مشکل شود و شکست بخورد.اما کسانی که بیش از حد برای این مشکلات به اصطلاح عزاداری می کنند ذهن ضعیفی دارند. تا حدودی طبیعی است که ناراحت باشید و غصه بخورید اما بزرگنمایی این مشکلات و روزها و روزها غصه خوردن برای آن قدرت فکر و ذهن تان را کاهش می دهد و جلوی رشدتان را می گیرد.

خوب است با دیگران مشورت کنید. مخصوصاً هنگام گرفتن تصمیم های مهم. ولی نباید مشورت کردن را با تحت تأثیر دیگران قرار داشتن اشتباه بگیرید. افرادی که ذهن قوی دارند مالک ذهن شان هستند و اجازه نمی دهند افکار و احساساتشان را دیگران کنترل کنند.

برای تغییر آماده باشید. در شرایط مختلف ممکن است مجبور شوید فضای کار را کمی عوض کنید و شاید مجبور شوید رشته تحصیلی تان را تغییر دهید. سعی کنید با این تغییرات کنار بیایید. اینکه در مقابل آنها مقاومت کنید و تغییر را سخت بپذیرید و مدام سعی کنید به حالت قبل برگردید ذهن تان را ضعیف می کند و کنترل اوضاع از دست تان خارج می شود.

آنچه در دست شماست کنترل کنید اما برای مواردی که نمی توانید پیش بینی کنید فقط سعی کنید آماده باشید. این آمادگی ذهن تان را قوی می کند و برعکس تلاش تان برای کنترل کردن مواردی که دست شما نیست به ضعف قوای ذهن منجر می شود.

قرار نیست همه از کارهای شما راضی باشند. اینکه بخواهید همه را راضی نگه دارید باعث می شود استقلال فکری تان را از دست بدهید و رفتارها و کارهایتان فقط در جهت راضی کردن دیگران باشد.

شما هم حتماً مثل دیگران اشتباهاتی دارید اما اینکه مدام به فکر این اشتباهات باشید و برای خودتان یادآوری کنید، چیزی را حل نمی کند و باعث می شود در غصه و گذشته غرق شوید.

موفقیت دیگران نباید باعث شود شما خشمگین شوید یا خودتان را با آنها مقایسه کنید. به این شکل به جای استفاده از قوای ذهن برای بهبود کارتان، نیروی آن را صرف مقایسه و حسادت می کنید. شما قابل مقایسه با هیچ کس نیستید بجز خودتان در گذشته. عملکردتان را با گذشته مقایسه کنید و برای بهتر شدن آن تلاش کنید.

با هر شکست دچار اضطراب و ترس نشده و تسلیم نشوید. می توانید شروعی محکم تر و بهتر داشته باشید. ترس از شکست باعث فلج شدن شما و نیروی ذهن تان می شود.

 

برای رسیدن به موفقیت یک ذهن قوی نیاز دارید

با مشاوران تحصیلی دبیرستان دخترانه بهشت به آرامش ذهنی و موفقیت تحصیلی خود دست یابید.