از وقت های آزادتان به بهترین شکل استفاده کنید

از وقت های آزادتان به بهترین شکل استفاده کنید

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌‌ها در دنبال کردن برنامه ریزی درسی، وسوسه شدن است. وسوسه‌ی اینکه با خودتان بگویید به جای اجرای برنامه استراحت کن، تفریح کن. یا اینکه خودتان را به نحوی سرگرم کنید. در هر صورت باید در برابر این وسوسه‌ها مقاومت کنید و فقط از زمان‌هایی که در برنامه ریزی درسی‌تان برای سرگرمی در نظر گرفته‌اید، استفاده کنید.


بیشتر...


ذهن خود را قوی کنید

ذهن خود را قوی کنید

ذهن شما بخش مهمی از موفقیت شماست. موفقیت شما، شکست ها و پیروزی هایتان ابتدا در ذهن تان اتفاق می افتد و بعد اجرا می شود.


بیشتر...