خانم قریشی مدیر داخلی

کارشناس برنامه ریزی بیش از ۲۶ سال سابقه مدیریت در مقطع متوسطه دوم ، 12سال سابقه معاونت آموزشی در دبیرستان بهشت ، دارنده دهها تقدیرنامه از وزیر آموزش و پرورش ، اداره کل آموزش و پرورش و منطقه ۱۷ آموزش و پرورش

 

 

 خانم حاجیلو معاونت اجرایی

کارشناسی آمار از دانشگاه بین الملل امام خمینی ، کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی ،
10 سال سابقه کار آموزشی
 
 
 

 خانم حق گو معاونت تربیتی

کارشناس علوم تربیتی ، 13 سال سابقه‌ی کار آموزشی در حیطه ی معاونت اجرایی ، پرورشی و تربیتی