کادر اداری و اجرایی

 
 
 

 خانم ناظمی مدیریت دبیرستان

دکتری مديريت برنامه ريزي درسي و كارشناس علوم پايه )فیزیک)

 با بيش از 34 سال سابقه اجرائي، آموزشي در پست هاي اداري ، معاونت و مديريت و دبير فيزيك مناطق 2، 6 و 19  آموزش و پرورش و دارنده ي ده ها تقدير نامه از مدير كل آموزش و پرورش ، معاون وزير آموزش و پرورش و رؤساي   آموزش و پرورش مناطق شهر تهران، دريافت تقديرنامه از سال 88 به مدت 4 سال متوالي به جهت رتبه هاي تك رقمي،   دو و سه رقمي در كنكور، دريافت تقدير نامه به جهت نتايج امتحانات نهايي پايه سوم و چهارم، دريافت تقدير نامه به جهت كسب رتبه برتر پرورشي، دريافت تقدير نامه به جهت فعاليتهاي فرهنگي و تربيت بدني(مديريت دبيرستان).
 

 خانم قریشی مدیر داخلی

کارشناس برنامه ریزی بیش از ۲۶ سال سابقه مدیریت در مقطع متوسطه دوم ، 12سال سابقه معاونت آموزشی در دبیرستان بهشت ، دارنده دهها تقدیرنامه از وزیر آموزش و پرورش ، اداره کل آموزش و پرورش و منطقه ۱۷ آموزش و پرورش

 

 

 خانم حاجیلو معاونت اجرایی

کارشناسی آمار از دانشگاه بین الملل امام خمینی ، کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی ،
10 سال سابقه کار آموزشی
 

 خانم حق گو معاونت تربیتی

کارشناس علوم تربیتی ، 13 سال سابقه‌ی کار آموزشی در حیطه ی معاونت اجرایی ، پرورشی و تربیتی