سرکار خانم دکتر زهرا ناظمی مدیریت محترم دبیرستان بهشت
 
دکتری مديريت برنامه ريزي درسي و كارشناس علوم پايه )فیزیک)
 
   با بيش از 30 سال سابقه اجرائي، آموزشي در پست هاي اداري ، معاونت و مديريت و دبير فيزيك مناطق 2، 6 و 19  آموزش و پرورش و دارنده ي ده ها تقدير نامه از مدير كل آموزش و پرورش ، معاون وزير آموزش و پرورش و رؤساي   آموزش و پرورش مناطق شهر تهران، دريافت تقديرنامه از سال 88 به مدت 4 سال متوالي به جهت رتبه هاي تك رقمي،   دو و سه رقمي در كنكور، دريافت تقدير نامه به جهت نتايج امتحانات نهايي پايه سوم و چهارم، دريافت تقدير نامه به جهت كسب رتبه برتر پرورشي، دريافت تقدير نامه به جهت فعاليتهاي فرهنگي و تربيت بدني(مديريت دبيرستان).