نتايج رشته هاي فضاي مجازي -تک نوازي و فيلم کوتاه مسابقات فرهنگي و هنري 
 
 
 
                                                          مهسا طلوعي                                        کيانا اميري                              نگار والي                          مسابقات احکام                              تک نوازي گيتار                     تک نوازي پيانو
 
نگار والي- تک نوازي پيانو
 
 
مهسا طلوعي- مسابقات احکام
کيانا اميري-تک نوازي گيتار 
 
" برای مشاهده پروژه مهر روی فایل زیر کلیک نمایید .... "
 
 " برای مشاهده روز بازگشایی دبیرستان بهشت و هفته دفاع مقدس و همزمانی با محرم روی فایل زیر کلیک نمایید .... "